Join us on Viber

Acer

Acer Aspire 5 A515 Red (i3-10th Gen)

K1,035,239

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel Core i3-10110U Processor (4MB Cache, 2.10 GHz up to 4.10GHz) Intel UHD Graphics 4GB DDR4 Memory, 1TB HDD 15.6″ FHD Acer ComfyView LED Backlit USB 2.0,...

Acer Aspire 5 A515 Silver (i3-10th Gen)

K1,035,239

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel Core i3-10110U Processor (4MB Cache, 2.10 GHz up to 4.10GHz) Intel UHD Graphics 4GB DDR4 Memory, 1TB HDD 15.6″ FHD Acer ComfyView LED Backlit USB 2.0,...

Acer Aspire 5G A514 Black (i3-10th Gen)

K1,198,139

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel Core i3-10110U Processor (4MB Cache, 2.10 GHz up to 4.10GHz) Nvidia GeForce MX250 with 2GB VRAM 4GB DDR4 Memory, 1TB HDD 14″ FHD Acer ComfyView LED...

Acer Aspire 5G A514 Black (i3-8th Gen)

K1,196,637

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel® CoreTM i3-8145U Processor 499 519 ( 4MB Cache, 2.10 GHz up to 3.90GHz ) NVIDIA® Geforce® MX130 with 2GB VRAM 4 GB DDR4 Memory,1TB HDD Internal...

Acer Aspire 5G A514 Black (i5-8th Gen)

K1,362,438

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel® CoreTM i5-8265U Processor 564 589 ( 6MB Cache, 1.60 GHz up to 3.90GHz ) NVIDIA® Geforce® MX130 with 2GB VRAM 4 GB DDR4 Memory,1TB HDD Internal...

Acer Aspire 5G A514 Silver (i3-10th Gen)

K1,198,139

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel Core i3-10110U Processor (4MB Cache, 2.10 GHz up to 4.10GHz) Nvidia GeForce MX250 with 2GB VRAM 4GB DDR4 Memory, 1TB HDD 14″ FHD Acer ComfyView LED...

Acer Aspire 5G A515 Black (i3-11th-Gen) NVIDIA MX350 Graphic

K1,229,490K1,184,654

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Processor: Intel Core i3-1115G Processor ( 4MB Cache, 2.10 GHz up to 4.10GHz ) Graphics:  NVIDIA Geforce MX 350 with 2GB VRAM Memory: 4 GB DDR4 Memory...

Acer Aspire 5G A515 Black (i5-11th Gen)

K1,431,040K1,363,892

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Processor: Intel® CoreTM i5-1135G7 Processor (8MB Cache, up to 4.20GHz ) Display: 15.6” FHD Acer ComfyView LED LCD , LED-Backlit Memory (RAM): 4 GB DDR4 Memory Storage:...

Acer Aspire 5G A515 Black (i7-10th Gen) 128GB SSD

K1,858,371

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel® CoreTM i7-10510U Processor ( 8MB Cache, 1.80 GHz up to 4.90GHz ) NVIDIA®Geforce® MX350 with 2GB VRAM 8 GB DDR4 Memory 128GB PCle NVMe SSD +...

Acer Aspire 5G A515 Black (i7-8th Gen)

K1,752,280

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel® CoreTM i7-8565U Processor ( 8MB Cache, 1.80 GHz up to 4.60GHz ) NVIDIA® Geforce® MX230 with 2GB VRAM 4 GB DDR4 Memory,1TB HDD 15.6” HD Acer...

Acer Aspire 5G A515 Black NVIDIA MX250 (i5-8th Gen)

K1,358,024

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel® CoreTM i5-8265UProcessor ( 6MB Cache, 1.60 GHz up to 3.90GHz ) NVIDIA® Geforce® MX250 with 2GB VRAM 4 GB DDR4 Memory,1TB HDD 15.6” FHD Acer ComfyViewTM...

Acer Aspire 5G A515 Charcoal Black (i5-10th Gen)

K1,408,338

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel® CoreTM i5-10210U Processor ( 6MB Cache, 1.60 GHz up to 4.20GHz ) NVIDIA® Geforce® MX350 with 2GB VRAM 4 GB DDR4 Memory,1TB HDD 15.6” FHD Acer...

Acer Aspire 5G A515 Charcoal Black (i7-10th Gen)

K1,721,796

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel® CoreTM i7-10510U Processor (8MB Cache, 1.80 GHz up to 4.90GHz) NVIDIA®Geforce® MX350 with 2GB VRAM 8 GB DDR4 Memory 1TB HDD ( PCle NVMe SSD Slot...

Acer Aspire 5G A515 Charcol Black (i7-11th Gen)-1

K1,791,035

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Processor: Intel Core i7-1165G7 Processor (12MB Cache, 2.80 GHz up to 4.70GHz) Display: 15.6” FHD Acer ComfyView LED LCD , LED-Backlit Memory (RAM): 8 GB DDR4 Memory...

Acer Aspire 5G A515 Hybird Drive Black (i3-11th-Gen) NVIDIA MX350 Graphic

K1,341,474K1,296,638

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်၊၊ Display: 15.6” FHD Acer ComfyView LCD , LED Processor: Intel Core i3-1115G Processor ( 4MB Cache, 2.10 GHz up to 4.10GHz ) Graphics:  NVIDIA Geforce MX 350...

Acer Aspire 5G A515 Hybrid Drive Black (i5-11th Gen)

K1,622,000K1,551,300

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Processor: Intel® CoreTM i5-1135G7 Processor (8MB Cache, up to 4.20GHz ) Display: 15.6” FHD Acer ComfyView LED LCD , LED-Backlit Memory (RAM): 4 GB DDR4 Memory Storage:...

Acer Aspire 5G A515 Hybrid Drive Black (i7-11th Gen)-1

K1,858,789K1,791,641

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Processor: Intel Core i7-1165G7 Processor (12MB Cache, 2.80 GHz up to 4.70GHz) Display: 15.6” FHD Acer ComfyView LED LCD , LED-Backlit Memory (RAM): 8 GB DDR4 Memory...

Acer Aspire 5G A515 Hybrid Drive Silver (i5-11th Gen)

K1,543,024K1,475,875

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Processor: Intel® CoreTM i5-1135G7 Processor (8MB Cache, up to 4.20GHz ) Display: 15.6” FHD Acer ComfyView LED LCD , LED-Backlit Memory (RAM): 4 GB DDR4 Memory Storage:...

Acer Aspire 5G A515 Hybrid Drive Silver (i7-11th Gen)-1

K1,858,228

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Processor: Intel Core i7-1165G7 Processor (12MB Cache, 2.80 GHz up to 4.70GHz) Display: 15.6” FHD Acer ComfyView LED LCD , LED-Backlit Memory (RAM): 8 GB DDR4 Memory...

Acer Aspire 5G A515 Silver (i3-8th Gen)

K1,197,770

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel® CoreTM i3-8145U Processor ( 4MB Cache, 2.10 GHz up to 3.90GHz ) NVIDIA® Geforce® MX150 with 2GB VRAM 4 GB DDR4 Memory,1TB HDD 15.6” FHD Acer...

Acer Aspire 5G A515 Silver (i5-10th Gen)

K1,341,169

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel® CoreTM i5-10210U Processor ( 6MB Cache, 1.60 GHz up to 4.20GHz ) NVIDIA® Geforce® MX350 with 2GB VRAM 4 GB DDR4 Memory,1TB HDD 15.6” FHD Acer...

Acer Aspire 5G A515 Silver (i5-11th Gen)

K1,431,040K1,363,892

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Processor: Intel® CoreTM i5-1135G7 Processor (8MB Cache, up to 4.20GHz ) Display: 15.6” FHD Acer ComfyView LED LCD , LED-Backlit Memory (RAM): 4 GB DDR4 Memory Storage:...

Acer Aspire 5G A515 Silver (i7-10th Gen)

K1,775,262

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel® CoreTM i7-10510U Processor (8MB Cache, 1.80 GHz up to 4.90GHz) NVIDIA®Geforce® MX350 with 2GB VRAM 8 GB DDR4 Memory 1TB HDD ( PCle NVMe SSD Slot...

Acer Aspire 5G A515 Silver (i7-10th Gen) 128GB SSD

K1,858,371

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel® CoreTM i7-10510U Processor ( 8MB Cache, 1.80 GHz up to 4.90GHz ) NVIDIA®Geforce® MX350 with 2GB VRAM 8 GB DDR4 Memory 128GB PCle NVMe SSD +...

48/collections/vendors?page=3&q=Acer/collections/vendors?page=1&q=Acer
Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Browse WishlistRemove Wishlist
Shopping cart

Your cart is empty.

Return To Shop

Add Order NoteEdit Order Note